Dette skjer fremover - C3-kalender

C3-Sommer! 19.06.16
BBQ og minimøte på Hvaler kl.12.
Sted: Stavsengvn. 81, Skjærhalden.
C3-Sommer! 25.06.16
Lørdag: St.Hansaften med BBQ og minimøte på Hvaler kl.14.
Sted: Stavsengvn. 81, Skjærhalden.
C3-Sommer! 03.07.16
BBQ og minimøte på Isesjøbråten Leirsted i Sarpsborg kl.12.
C3-Sommer! 10.07.16
CONNECT, BBQ og felleskap på Vispen kl.12.
C3-Sommer! 17.07.16
CONNECT, BBQ og felleskap på Vispen kl.12.
C3-Sommer! 24.07.16
CONNECT, BBQ og felleskap på Vispen kl.12.
C3-Sommer! 31.07.16
CONNECT, BBQ og felleskap på Vispen kl.12.
C3-Sommer! 07.08.16
CONNECT, BBQ og felleskap på Vispen kl.12.
C3-søndag! 14.08.16
Oppstartsmøte på City Scene kl.12.

Om oss

C3 Fredrikstad

Om oss

C3 Fredrikstad

C3 Church Fredrikstad

C3 er en folkelig kirke der du kan føle deg hjemme i et inkluderende fellesskap fylt av tro, håp og kjærlighet. C3 Fredrikstad er tilknyttet et internasjonalt nettverk kalt C3 Church Global med kirker over hele verden.

- Snart 350 kirker over hele verden
- Kirker i mer enn 75 land
- Kirker i mer enn 200 byer
- 600 personer blir frelst hver uke!

C3 Fredrikstad er første C3-kirke i Norge. Vi ønsker deg hjertelig velkommen innom!

Vår visjon

EKTE & ENGASJERT
-Vi er en positiv, generøs, åndsfylt og visjonær kirke med Jesus og mennesker i sentrum.
-Vår kirke demonstrerer tro, håp og kjærlighet til mennesker på alle arenaer i samfunnet.

NÆRE & RELEVANT
- Vår kirke er en familie som fokuserer på å bygge relasjoner til Gud og mennesker i et inkluderende fellesskap.
- Vi vil være en folkelig kirke med evne til å kommunisere med dagens mennesker.
- Vi ønsker å være en attraktiv kirke ved å ha en moderne og relevant uttrykksmåte.

UTVIKLENDE & EKSPANDERENDE
-Vi vil frigjøre mennesker slik at de kan nå sitt fulle potensiale innenfor gaver og talenter Gud har gitt hver enkelt.
-Vi ønsker å utruste ledere som kan ekspandere Guds rike og plante nye kirker i nye byer.

Vi tror..

- Vi tror at Gud er treenig - Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.
- Vi tror at Jesus ble født av en jomfru og at Han levde et guddommelig og syndfritt liv der han gjorde mirakler.
- Vi tror på Hans seirende og forsonende død, at Han oppstod, fór til himmelen, at Han går i forbønn for oss og at Han kommer igjen.
- Vi tror at mennesker blir frelst ved at de tror og bekjenner Jesus som Herre i sitt liv.
- Vi tror på personen den Hellige Ånd, Hans gaver til kirken og at alle troende kan tale i tunger.
- Vi tror at mennesker er skapt i Guds bilde med ånd, sjel og kropp.
- Vi tror det finnes en djevel som har som mål å stjele, myrde og ødelegge det Gud har skapt.
- Vi tror at alle mennesker har et evig liv etter døden – evigheten med Jesus eller fortapelse.
- Vi tror at Bibelen er Guds levende ord og Hans åpenbarte vilje, ufeilbarlig og grunnlaget for all kristen lære.
- Vi tror på og praktiserer nattverden og dåp ved full neddykking i vann for alle troende.
- Vi tror at Kirken er Kristi kropp der hver troende er en aktiv del av en lokal kirke og tar del i å fullføre misjonsbefalingen.

Følg oss på Facebook:

Ruben og Helen

Pastorpar Ruben og Helen Meyer

I 2012 opplevde vi et konkret kall til å starte en livlig, positiv og kjærlighetsfull kirke midt i hjertet av Fredrikstad. Kirken skal være et sted hvor alle kan bli inkludert, akseptert og finne sin rette plass. Kirken har et tydelig og relevant budskap om hvordan leve livet med Jesus og mennesker i hverdagen.

Visjon 2020

C3 Church-kulturen

-->

Kontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Møtelokale:
City Scene Fredrikstad
Nygaardsgaten 44-46
Inngang fra gågaten

Postadresse:
C3 Fredrikstad
Brusemyrtoppen 3A
1739 Borgenhaugen

Pastor Ruben Meyer
Telefon: 411 03 452
Pastor Helen Meyer
Telefon: 928 48 545

Kontaktinfo til ulike virkegrener
finnes under "Bli involvert"

E-post: post@c3fredrikstad.no

Ønsker du forbønn?

Vi står gjerne sammen med deg i bønn. Du er velkommen til å benytte kontaktskjemaet til høyre.

Ønsker du å gi?

Kirkens kontonummer:
1503 39 24434

Gi på SMS
Send C3 mellomrom ønsket beløp til 2380


{{response[0].SuccessMsg}} {{response[0].ErrorMsg}}
Design og nettløsning av WHITECOM