Hjertelig velkommen!

Våre festsøndager består av flotte mennesker, musikk og en inspirerende bibelsk preken som vil fylle opp hjertet med en ny glød for en ny uke. Både før og etter gudsjenesten kan du bli en del av et inkluderende og positivt miljø i C3 Fredrikstad.

Oppstartsmøte av C3 Church Fredrikstad

Oppstartsmøte av C3 Church Fredrikstad

Dette skjer fremover - C3-kalender

ABC3 Søndager
En åpen samling for deg som er ny i troen på Jesus.
City Scene kl.11-11.45
C3-Søndag 24.04.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 01.05.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 08.05.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 15.05.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 22.05.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 29.05.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 05.06.16
Festsøndag på City Scene kl.12!
C3-Søndag 12.06.16
Festsøndag på City Scene kl.12!

Connect-grupper

Kvinner 35+

Connectgruppe for jenter/damer i alderen 35 og oppover.

Tidspunkt: kl.19.00

Tidspunkt:
Vi har våre samlinger siste tirsdag i hver måned.

Kontaktperson og sted for gruppen:
Ann Kristin Húser Arnesen
Telefon: 934 47 030
Nissefaret 5
1634 Gml.Fr.Stad
E-post: annkristin.huser.arnesen@gmail.com

Jentegruppe

Connectgruppe for jenter i alderen 15-25år. (+/-)

Vi ønsker gjerne at du tar kontakt med oss for å vite mer!


Kontaktpersoner:
Anne-Line Mourier: 476 12 953
Line Vanessa Cielo Olsen: 977 65 883

Friluftslivsgruppe

Connectgruppe for gutter i alderen 15-25år. (+/-)

Annenhver tirsdag kl.19.00.

Ring eller send en sms hvis du er interessert i å bli med i gruppen! Velkommen!


Kontaktpersoner:
Christoffer Flatin: 948 07 075
Lars Børre Mourier: 986 16 506

Om oss

C3 Fredrikstad

Om oss

C3 Fredrikstad

C3 Church Fredrikstad

C3 er en folkelig kirke der du kan føle deg hjemme i et inkluderende fellesskap fylt av tro, håp og kjærlighet. C3 Fredrikstad er tilknyttet et internasjonalt nettverk kalt C3 Church Global med kirker over hele verden.

- Snart 350 kirker over hele verden
- Kirker i mer enn 75 land
- Kirker i mer enn 200 byer
- 600 personer blir frelst hver uke!

C3 Fredrikstad er første C3-kirke i Norge. Vi ønsker deg hjertelig velkommen innom!

Vår visjon

EKTE & ENGASJERT
-Vi er en positiv, generøs, åndsfylt og visjonær kirke med Jesus og mennesker i sentrum.
-Vår kirke demonstrerer tro, håp og kjærlighet til mennesker på alle arenaer i samfunnet.

NÆRE & RELEVANT
- Vår kirke er en familie som fokuserer på å bygge relasjoner til Gud og mennesker i et inkluderende fellesskap.
- Vi vil være en folkelig kirke med evne til å kommunisere med dagens mennesker.
- Vi ønsker å være en attraktiv kirke ved å ha en moderne og relevant uttrykksmåte.

UTVIKLENDE & EKSPANDERENDE
-Vi vil frigjøre mennesker slik at de kan nå sitt fulle potensiale innenfor gaver og talenter Gud har gitt hver enkelt.
-Vi ønsker å utruste ledere som kan ekspandere Guds rike og plante nye kirker i nye byer.

Vi tror..

- Vi tror at Gud er treenig - Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.
- Vi tror at Jesus ble født av en jomfru og at Han levde et guddommelig og syndfritt liv der han gjorde mirakler.
- Vi tror på Hans seirende og forsonende død, at Han oppstod, fór til himmelen, at Han går i forbønn for oss og at Han kommer igjen.
- Vi tror at mennesker blir frelst ved at de tror og bekjenner Jesus som Herre i sitt liv.
- Vi tror på personen den Hellige Ånd, Hans gaver til kirken og at alle troende kan tale i tunger.
- Vi tror at mennesker er skapt i Guds bilde med ånd, sjel og kropp.
- Vi tror det finnes en djevel som har som mål å stjele, myrde og ødelegge det Gud har skapt.
- Vi tror at alle mennesker har et evig liv etter døden – evigheten med Jesus eller fortapelse.
- Vi tror at Bibelen er Guds levende ord og Hans åpenbarte vilje, ufeilbarlig og grunnlaget for all kristen lære.
- Vi tror på og praktiserer nattverden og dåp ved full neddykking i vann for alle troende.
- Vi tror at Kirken er Kristi kropp der hver troende er en aktiv del av en lokal kirke og tar del i å fullføre misjonsbefalingen.

Følg oss på Facebook:

Ruben og Helen

Pastorpar Ruben og Helen Meyer

I 2012 opplevde vi et konkret kall til å starte en livlig, positiv og kjærlighetsfull kirke midt i hjertet av Fredrikstad. Kirken skal være et sted hvor alle kan bli inkludert, akseptert og finne sin rette plass. Kirken har et tydelig og relevant budskap om hvordan leve livet med Jesus og mennesker i hverdagen.

Visjon 2020

C3 Church-kulturen

Vårt barnearbeid - C3 Kidz

I C3 Kidz vil vi tilby dine barn et uforglemmelig høydepunkt i uken. C3 Kidz er kirkens kreative barnearbeid. Hver søndag samles alle barn i våre fine rom på City (barn under 2 år bør ha følge med foresatte). Våre barneledere sørger for at dine barn får en positiv opplevelse de vil huske og de vil glede seg til hver søndag. Vi ønsker å ha et samlingspunkt der barna blir kjent med hverandre og med Jesus. Samlingen vil ha mye liv og energi og bestå av morsomme aktiviteter, barnedans, musikk og lovsang og et spennende bibelsk budskap.

Følg Super Freddy på Facebook!

Super Freddy til Norge!

Bli involvert

Bli involvert

Her kan du bidra

C3 Fredrikstad ønsker å tilby mennesker i alle aldre det beste. Vi er et hjem og en familie som alltid har plass til en til. Vi ønsker at alle mennesker, enten man er vant med å gå i kirken eller ikke, skal oppleve en inkluderende kirke som relaterer til deres faktiske hverdag. Vi ønsker at alle skal få muligheten til å utgjøre en positiv forskjell for noen andre gjennom å involvere seg i våre ulike virkeområder. Her har man mulighet til å bli kjent med andre, samtidig som man kan få leve ut drømmene som finnes i hjertet hos hver enkelt og i kirken.

C3 Fredrikstad Carl Fredrik Ness

Connect-grupper

C3 Fredrikstad sine Connect-grupper består av ulike sammensetninger av folk som møtes regelmessig i hjem, på fotballbanen eller andre arenaer. Dette er mennesker som er vant med å gå i kirken og mennesker som ikke er det. Her bygges vennskap ved at vi snakker åpent om livet, står sammen i hverdagen og har det sosialt og hyggelig. I Connect-gruppene skal det være rom for å både få og gi tro, håp og kjærlighet til andre. Å føle at man kan være seg selv i et inkluderende fellesskap er viktig for disse gruppene.

Vil du involvere deg eller vite mer om Connect-grupper? Ta kontakt med oss.

Kontaktperson
Carl Fredrik Ness
Telefon: 97980552
E-post: carlness@me.com

C3 Kidz

I C3 Kidz vil vi tilby dine barn et uforglemmelig høydepunkt i uken. C3 Kidz er kirkens kreative barnearbeid. Hver søndag samles alle barn i to ulike barnerom på City Scene (barn under 2 år bør ha følge med foresatte). Våre barneledere sørger for at dine barn får en positiv opplevelse de vil huske og de vil glede seg til hver søndag. Vi ønsker å ha et samlingspunkt der barna blir kjent med hverandre og med Jesus. Samlingen vil ha mye liv og energi og bestå av morsomme aktiviteter, barnedans, musikk og lovsang og et spennende bibelsk budskap.

Vil du involvere deg eller vite mer om C3 Kidz? Ta kontakt med oss.

Kontaktperson
Linn-Anne Rafn
Telefon: 41670027
E-post: larafn@me.com

C3 Lovsang

C3 Lovsang er en sentral del av kirken sine samlingspunkter der Gud kan bli synlig for mennesker gjennom sang og musikk som utstråler kjærlighet, glede, tro, håp og begeistring.

C3 Lovsang vil på våre festsøndager ha en moderne og tidsriktig uttrykksform som når folk flest.

Vil du involvere deg eller vite mer om Lovsang og musikk? Ta kontakt med oss.

Kontaktperson
Christoffer Andersen
Telefon: 40073065
E-post: cafoto@mac.com

C3 Verter / Møtevert

C3 Verter er vertskapet som gjør våre samlinger til en hyggelig, gjennomført og inkluderende opplevelse for våre besøkende. Alle som kommer til våre samlinger er verdifulle og viktige mennesker som skal oppleve å bli sett, hørt og tatt vare på.

C3 vertene er delt opp i to ulike team: praktisk team og kontaktskapende team.

Vil du involvere deg eller vite mer om C3 Verter? Ta kontakt med oss.

Kontaktperson (Velkomstteam / C3 Vert)
Kristine Hagen
Telefon: 90888894
E-post: kristinehagen86@gmail.com

C3 Media

C3 Media er et viktig virkeområde som synliggjør vårt budskap og uttrykk på en kreativ og innbydende måte. C3 Media består av ulike oppgaver som bl.a videoproduksjon, design, nettsider, lyd, lys, prosjektor, markedsføring og sosiale medier.

Vil du involvere deg eller vite mer om C3 Media? Ta kontakt med oss.

Kontaktperson
Jostein Flatin
Telefon: 40224056
E-post: jostein@whitecom.no


Bedriftssponsorer:

Profag

Kontakt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Møtelokale:
City Scene Fredrikstad
Nygaardsgaten 44-46
Inngang fra gågaten

Postadresse:
C3 Fredrikstad
Brusemyrtoppen 3A
1739 Borgenhaugen

Pastor Ruben Meyer
Telefon: 411 03 452
Pastor Helen Meyer
Telefon: 928 48 545

Kontaktinfo til ulike virkegrener
finnes under "Bli involvert"

E-post: post@c3fredrikstad.no

Ønsker du forbønn?

Vi står gjerne sammen med deg i bønn. Du er velkommen til å benytte kontaktskjemaet til høyre.

Ønsker du å gi?

Kirkens kontonummer:
1503 39 24434

Gi på SMS
Send C3 mellomrom ønsket beløp til 2380


{{response[0].SuccessMsg}} {{response[0].ErrorMsg}}
Design og nettløsning av WHITECOM