Bønn/Lovsang  • Kloppafjellet 13A
  • 1634 Gamle Fredrikstad

På torsdag samles vi hos pastorparet kl 20-21 i bønn og lovsang!