Bønn  • Øraveien 2
  • Fredrikstad
  • Norway

Vi samles fra kl 20-21 for å be, lovsynge og kommunisere med Gud! Dette er for alle uansett om man er vant med å be eller ikke.