Kontakt oss her vedrørende spørsmål, informasjon, påmeldinger, bønneemner, tilbakemeldinger o.l.   

Besøksadresse

City Scene, Fredrikstad Nygaardsgaten 44-46
(Inngang fra gågaten)

Postadresse

C3 Fredrikstad
Kloppafjellet 13A
1634 Gamle Fredrikstad

Telefon

Pastor Ruben Meyer
Telefon: 411 03 452

E-post

post@c3fredrikstad.no

Kontonummer

1503 39 24434

Navn *
Navn