_DSC1043.jpg
_SAM0223.jpg
_SAM0038.jpg
_DSC1043.jpg

OM C3


Om C3

SCROLL DOWN

OM C3


Om C3

C3 (Christian City Church)

C3 Fredrikstad er en kirke der du kan føle deg hjemme i et inkluderende, pasjonert og generøst fellesskap fylt av tro, håp og kjærlighet.

C3 Fredrikstad er tilknyttet et internasjonalt kirkenettverk kalt C3 Church Global med over 440 kirker over hele verden.

Klikk her for mer info om C3 Church Global

 

VISJON - Hva ser vi?

 • Vi ser en inkluderende kirke som bryr seg og bygger broer, vennskap og tillit til mennesker i deres hverdag og arena i samfunnet.

 • Vi ser en pasjonert kirke som lever i en kjærlighetsrelasjon med Gud, og som derfor har et stort hjerte for andre mennesker.

 • Vi ser en innflytelsesrik kirke som skaper en atmosfære og kultur av tro, håp og kjærlighet i og utenfor Fredrikstad.

 

MISJON - Hva gjør vi?

Vi bygger en kirke som hjelper mennesker å se hvem Jesus er og som hjelper mennesker å følge Jesus ved å "connecte", vokse, tjene og lede.

Matt 28:19-20 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Trykk her for å lese om hvordan du bli med å "connecte", vokse, tjene og lede.

 

VI TROR..

 • Vi tror at Gud er treenig - Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd.
 • Vi tror at Jesus ble født av en jomfru, og at Han levde et guddommelig, syndefritt og mirakeløst liv.
 • Vi tror på Jesu seirende og forsonende død, at Han oppstod, at Han fór til himmelen, at Han går i forbønn for oss og at Han kommer igjen.
 • Vi tror at mennesker blir frelst ved at de tror og bekjenner Jesus som Herre i sitt liv.
 • Vi tror på den Hellige Ånd (person i treenigheten), Hans gaver til kirken og at alle troende kan få tale i tunger.
 • Vi tror at mennesker er skapt i Guds bilde og har ånd, sjel og kropp.
 • Vi tror at det finnes en djevel som har som mål å stjele, myrde og ødelegge det Gud har skapt.
 • Vi tror at alle mennesker har et evig liv etter døden – evighet med Gud i himmelen eller evig fortapelse borte fra Gud.
 • Vi tror at Bibelen er Guds levende og ufeilbarlige ord, Guds åpenbarte vilje og grunnlaget for all kristen lære.
 • Vi tror på og praktiserer nattverden og dåp ved full neddykking i vann for alle troende.
 • Vi tror at Kirken er Kristi kropp, der hver troende er en aktiv del av en lokal kirke og tar del i å fullføre misjonsbefalingen.
Kirken er så mye mer enn en organisasjon eller et bygg. Kirken er vanlige mennesker som gjennom Guds kjærlighet har fått et nytt liv med ny pasjon, ny hensikt, ny drøm, nytt perspektiv, nytt håp, ny tro og ny kjærlighet.
— Ruben Meyer - Pastor C3 Fredrikstad
_SAM0223.jpg

PASTORERVåre pastorer

SCROLL DOWN

PASTORERVåre pastorer

Våre pastorer heter Ruben Meyer (født 1982) og Helén Meyer (født 1986). Både Ruben og Helen er oppvokst i Fredrikstad. Ruben har høyskoleutdannelse innen økonomi og administrasjon og har arbeidserfaring innen finans, regnskap og gjeldsrådgivning. Helen er barnevernspedagog og jobber i dag på barnevernsinstitusjon. 

Etter å ha vært involvert i kristen kirke gjennom mange år, begynte en drøm å vokse på innsiden av Ruben og Helen. En drøm om en kirke i Fredrikstad som var inkluderende, generøs, folkelig, fresh, moderne, pasjonert, varm, innflytelsesrik og relevant for folk flest i byen. Etter en rekke Gudsgitte nye vennskap og samtaler med C3 Church i London, ble drømmen en virkelighet når C3 Church Fredrikstad ble startet i oktober 2013.

Pastor Ruben sa opp sin stilling som gjeldsrådgiver i desember 2015 for å jobbe fulltid i kirken. Ruben og Helen har hjerte for byen Fredrikstad, fylket Østfold og landet Norge. De begge har en sterk pasjon for å bygge mennesker og hjelpe de til å vokse i tro, håp og kjærlighet. 

_SAM0038.jpg

@c3fredrikstad


Følg oss på

Sosiale medier

SCROLL DOWN

@c3fredrikstad


Følg oss på

Sosiale medier

 Følg oss på Instagram og Facebook-  @c3fredrikstad